Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i języka angielskiego prowadzone są metodami aktywizującymi z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych.

To zajęcia popołudniowe, które odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 30 tygodni w każdym roku szkolnym, w terminach wrzesień 2012r. – czerwiec 2013r. oraz wrzesień 2013r. – czerwiec 2014r. W zadaniu uczestniczą uczennice i uczniowie Gimnazju w Stepnicy. Utworzonych zostało 7 grup po 8 osób – trzy grupy dla zajęć z matematyki oraz po jednej grupie dla zajęć z chemii, fizyki, biologii i języka angielskiego.

 

DO POBRANIA:
Plan zajęć wyrównawczych w ramach projektu "Rozwiń Skrzydła"

UE